top of page

טרנספורמציה

ממקום של הקשבה תיפתח האפשרות לראות את המצב בצורה מלאה - בוגרת, מבינה, אחראית ורגישה - ולבחור את התגובה הנכונה.

תגובה כנה ממקום בוגר תחזיר אליכם את תחושת השליטה, החוסן האישי והמסוגלות. 

הקשבה

בכל פעולה בעולם אתם יכולים להגיב אוטומטית - להתרגז, להילחץ, לכעוס, לבכות.

ויש גם אפשרות אחרת -  להקשיב לרצונות העמוקים שלכם, לערכים שלכם, למי שאתם רוצים להיות. 

ולהגיב ממקום מדויק. 

הקסם הזה של ההקשבה

זה שמתרחש ברגע האחד

שבין גירוי לתגובה

מתפתח בתהליך האימון.

זו הדמות של קטי טייב

קטי טייב מאמנת 

bottom of page